Väliaikaisesti suljettu

 

HAUTAKIVIEN TOIMITUSEHDOT

Kuluttaja-asiamiehen ja Kiviteollisuusliitto ry:n hyväksymät hautakivien yleiset toimitusehdot 10.12.1999 (päivitetty 17.5.2005).

1. TOIMITUSTAPA JA -AIKA

Toimitus tapahtuu myyjän toimesta seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen osoittamalle hautapaikalle sovittuna ajankohtana ottaen huomioon seurakunnan toimitusaikaa koskevat määräykset.

 

2. TILAUKSEN HYVÄKSYMINEN JA MUUTTAMINEN

Myyjä hankkii tarvittaessa hautalaitteelle seurakunnan tai muun vastaavan viranomaisen hyväksymisen. Jos viranomainen ei hyväksy tilattua hautalaitetta myyjällä on oikeus toimittaa toinen hautalaite, jonka viranomainen ja ostaja hyväksyvät.

 

3. VÄRI- YM. VAIHTELUT, MITTATOLERANSSIT

Luonnonkivelle ominaiset värivaihtelut, raidat, täplät tms. eivät tee laitteesta virheellistä.
Hautalaitteiden mittatoleranssit ovat, ellei kaupan yhteydessä muuta sovita, seuraavat:
kiven paksuus +/- 10 mm, sahatun ja kiiltäväreunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 15 mm ja lohkoreunaisen kiven korkeus- ja leveystoleranssi +/- 35 mm.

 

4. REKLAMAATIO

Ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hän oli havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se.

 

5. OMISTUSOIKEUS

Omistusoikeus tässä sopimuksessa mainittuun hautalaitteeseen siirtyy ostajalle kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

 

6. YLIVOIMAINEN ESTE

Jos myyjän viivästyksen toimituksessa aiheuttaa ylivoimainen este kuten sota, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energian
jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu yhtä merkittävä tai epätavallinen syy, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai kaupan purkamiseen.
Jos hautalaitteen paikalleen asentamisen esteenä on maan jäätyminen, ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos toimitus ei tapahdu kahden
kuukauden kuluessa esteen vaikutuksen lakkaamisesta, huomioiden kuitenkin seurakuntien määräykset. Jos ostajan maksuviivästys tai kaupan peruuttaminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä myyjällä ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen.

 

7. VIIVÄSTYSKORKO JA PERINTÄKULUT

 

Myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa erääntyneestä ja myöhästyneestä suorituksesta korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset perintäkulut.

 

8. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos
erimielisyydet ratkaistaan tuomioistuimessa, kanne voidaan nostaa myös kuluttajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.
Edellä kerrottujen ehtojen lisäksi kauppaan sovelletaan seuraavia peruuttamisoikeutta, tilaajaa ja maksamista koskevia ehtoja:

 

9. PERUUTTAMISOIKEUS JA MUUT EHDOT

Hautakivi on yksilöllinen mittatilaustyönä tehtävä tuote. Tämän vuoksi ostajalla ei ole peruuttamisoikeutta maksettuaan laskun ensimmäisen erän.
Hautakiven valmistus aloitetaan kauppasumman ensimmäisen erän maksamisen jälkeen. Peruuttamisoikeutta ei ole siinäkään tilanteessa, että
kivi ostetaan internetin välityksellä.
Tilaussopimus tehdään aina luonnollisen henkilön nimiin. Tilaajan on oltava hautaoikeuden haltija tai hänen valtuuttama henkilö.  ilaussopimuksessa
on myös kuolinpesän nimi. Tilausvahvistuksen yhteydessä lähetämme laskun hautakivestä tilaussopimuksen mukaisesti. Laskuun ei lisätä toimitus- eikä laskutuslisiä.

Ikuinen kivi

Y-3117393-2

Helsinki

Ota yhteyttä

Puh. arkisin Klo 10-16

045 783 24829 - Myös WhatsApp

Copyright @ Ikuinen kivi 2020